Overzicht van trainingen

Download hier een folder van een training die regelmatig door Academy Inc worden verzorgd. De trainingen worden vaak als maatwerk in-company / in-school uitgevoerd zodat ze geheel aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen.

Driehoektraining is een platform dat trainingsmateriaal, kennis, kunde en ervaring levert op het gebied van ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering, nieuwkomers, diversiteitsvraagstukken, gedragsproblematiek in de klas, school en veiligheid, motiverende gespreksvoering met leerlingen en teamtrainingen.

Actueel:  :Omgaan met emoties en conflicten, “ervaringsgerichte nascholing” Ervaringsgerichte nascholing ten behoeve van: @huisartsen @doktersassistenten @apothekers @tandartsen @zorgprofessionals #knmg #knmp

Actueel: “Interculturele zorgbeleving”” Interculturele Zorgbeleving

 Brochure conflicthantering & interculturele zorgbeleving

`Omgaan met jongeren uit de jeugdcultuur´ (pdf)  Omgaanmetjongerenuitdejeugdcultuur

‘Conflicthantering´ (pdf) Conflicthantering

`Omgaan met uitdagend / agressief gedrag van jongeren´ (pdf)  Omgaanmetagressiefgedragvanjongeren

‘Get Multinational’ (pdf)  GetMultinational

`Cultuurverschillen´(pdf)   Cultuurverschillen

‘Multicultureel werken voor docenten en begeleiders II’ (pdf) Multicultureelwerkenvoordocentenenbegeleiders II

`Intercultureel & Internationaal Trainen´ (pdf) – Intercultureeleninternationaaltrainen

Diversiteit_Speedshop’ (pdf) Diversiteit_Speedshop  

Reintegratie ……  eenstapsgewijze benadering ‘(pdf) Reintegratieeenstapsgewijzebenaderingnr12

`Beïnvloeden van Gedrag´(PDF)  BeinvloedenVanGedrag

SpiralDynamics’ (pdf) SpiralDynamics. , 

HandoutSpiralDynamicsAcademyInc

Driehoektraining (ouder, kind, leerkracht). w : www.driehoektraining.nl

Ontwikkelingsgerichte assessments, ten behoeve van het beoordelen en ontwikkelen van ondernemerscompetenties in het beroepsonderwijs. In Samenwerking met Quente, learning for living.  w: www.quente.nl

Actueel: Ontwikkelingsgerichte assessments ouderbetrokkenheid (PABO) studenten:

 

 


Academy Inc – inspireert en begeleidt mensen en organisaties in de ontwikkeling van kritische persoonlijke vaardigheden en competenties (critical skills) alsmede interpersoonlijke effectiviteit en professionalisering. Daartoe bieden wij educatie-, en communicatie Experts en verzorgen trainingen, opleidingen, cursussen en workshops ophet gebied van leren-, persoonlijke competentie ontwikkeling, samenwerken, coaching, communicatie, bewustwording, sensitiviteit, diversiteitsmanagement, diversiteitsbeleid, jeugd-straatcultuur en intercultureel onderwijs voor interpersoonlijke, multiculturele en organisatie- ontwikkeling. Onze educatie-, en communicatie Experts assisteren u in de vorm van persoonsgerichte coaching, counseling, supervisie, multiculturele intervisie, mediation, teamcoaching, interculturele trainingen, advies en organisatiecoaching en geven zij handvatten gericht op de dagelijkse werkpraktijk in organisaties zoals overheid, zorg en welzijn en met name het onderwijs.