Huisartsen in achterstandswijken ervaren structurele overbelasting. Voor mensen met een laag inkomen in deze wijken is de huisarts van cruciaal belang. Huisartsenzorg is gratis voor de patiënt en de huisarts is gemakkelijk bereikbaar.

Laaggeletterden maken frequenter gebruik van huisartsen en medisch specialisten, raadplegen vaker een fysiotherapeut, worden vaker opgenomen in het ziekenhuis en blijven daar ook langer.