Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker om de uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Problemen zoals werkdruk, agressie en ongewenst gedrag hebben een negatieve invloed op de beschikbaarheid van medewerkers.

Academy INC biedt daarom scholingen en studiereizen aan die een positieve bijdrage kunnen leveren op de duurzame inzetbaarheid.

De scholingen en opleidingen staan altijd in het teken van het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. We hebben hiervoor 4 basiselementen van kennis als uitgangspunt:

Kennis delen: Interactieve bijeenkomsten waarbij kennis uit andere praktijken kan worden gedeeld

Kennis toepassen: Aangereikte kennis moet altijd toepasbaar zijn in de praktijk. Daar waar nodig eventueel met ondersteuning

Kennis creëren: Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen. Er wordt bekeken hoe we indien nodig nieuwe kennis kunnen creëren om nieuwe uitdagingen om te zetten naar succesvol handelen.

Kennis behouden: Hoe ouder hoe wijzer, oftewel hoe kan gekristalliseerde wijsheid worden behouden in uw praktijk?

Academy Inc is als trainingsbureau gelieerd aan het landelijk netwerk van DAI Platforms.

Hierbij ref je ons Scholingsaanbod 2024  aan. De praktische scholingen van Academy INC / DAI Artsen worden hoog gewaardeerd.

Academy Inc is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut en is mede hierdoor vrijgesteld van BTW – lees meer beroepsonderwijs (CRKBO).

DAI Artsen | web : www.dai-artsen.nl | E-mail:  info@dai-artsen.nl