Van kennis naar kunde.

Academy Inc wil de meest vooraanstaande kwalitatieve leverancier zijn en blijven van experts op het gebied van trainingen, educatie, communicatie, ontwikkelingsassessment en coaching. Academy Inc beschikt over een 50-tal zeer ervaren trainingsacteurs, trainers en co trainers t.b.v business principes, ontwikkelingsassessments, leerinterventies en didactiek.

Academy Inc levert kennis, experts en coaches zowel voor onderwijs, maatschappelijke (ideële) vraagstukken als voor de commerciële instellingen en bedrijven. Onze organisatie levert hiertoe experts, communicatietrainers, trainingsacteurs, adviseurs, pedagogen, organisatiepsychologen, sociologen, antropologen, etc. in leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Onze experts inspireren en begeleiden mensen en organisaties die streven naar vitaliteit in werk en leven gericht op professionalisering als ook interpersoonlijke-, en teameffectiviteit.

Academy Inc verzorgt maatwerkprogramma’s op elke gewenste locatie. Elke medezeggenschapsraad, elke organisatie, overheid of bedrijfsleven elk schoolteam, elke schoolleider of individu heeft andere behoeften en daarom denken wij graag met u mee. Wij zetten onze expertise in om samen met u tot een oplossing te komen. De inhoud en de duur stemmen wij volledig af op uw wensen en mogelijkheden. Dat kan in de vorm van trainingen, advies, workshops, voorlichtingen, studiedagen, teamdagen, procesbegeleiding en persoonlijke begeleiding. En dat alles waar en wanneer u dat wenst. Na een telefonische of een persoonlijke intake inventariseren wij uw wensen en ontvangt u van ons een passend voorstel en een prijsopgave.

Actueel: aankomende seminars: http://www.driehoektraining.nl/?p=3143
Actueel: Conflict Onder Controle, macht of onmacht?  Geaccrediteerde training ten behoeve van  huisartsen en zorgprofessionals in het algemeen: http://academyinc.nl/?page_id=197
ActueelBrochure conflicthantering & interculturele zorgbeleving


Platform Driehoektraining: #Ouderbetrokkenheid  ” van kennis naar kunde via ervarend leren”.  De driehoek kind-ouder-school, is het spanningsveld waar leerkrachten van het primair– en voortgezet  onderwijs in werken.

Het is in het wederzijdse belang van de ouder en de leerkracht dat het kind ontwikkelt. Onderwerp van de training is dus: ouder, onderwijs en kind. Die driehoek is het spanningsveld waar medewerkers van het basisonderwijs in werken. Verspreid door het land zijn er nieuwe data voor deze praktischte training gepland. Het betreft trainingen met een open inschrijving of inCompany, dus alle geïnteresseerden kunnen zich voor deze training opgeven.
W: www.driehoektraining.nl

 “Geaccrediteerde training conflicthantering, ombuigen van weerstand” in vier regio”s. (Amstedam, Utrecht, Rottedam, Amersfoort, Eindhoven).
De training van één dagdeel is speciaal ontwikkeld voor huisartsen die werken aan een bloeiende praktijk. Zij komen in situaties waarin ze te maken krijgen met weerstand en emoties bij cliënten. Die willen zij onder controle houden. De training is zeker ook geschikt voor praktijkmedewerkers, doktersassistenten, praktijkondersteuners huisartsen (POH), verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten en zorgprofessionals in het algemeen. Link:  Conflict Onder Controle.

Deze praktische training is zeer geschikt voor allerlei organisaties met een publieke taak in de volgende sectoren: Gemeenten, Rijk, Openbaar vervoer, Onderwijs, Sociale Zekerheid, Veiligheid / Justitie, Woningcorporaties, Zorg en Bijzondere doelgroepen.

*Voldoet uw instelling aan de wettelijke voorwaarden? Doe hier de zelfinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. http://www.zelfinspectie.nl/agressie/


Onze expertise en trainingen zijn gericht op de onderstaande specialisaties. Academy Inc heeft daartoe specifiek lesmateriaal en trainingsmodules ontwikkeld:

Ontwikkelingsassesment: ten behoeve van het beoordelen en ontwikkelen van ondernemerscompetenties in het beroepsonderwijs. In Samenwerking met Quente.

Cursus duurzaam internationaal ondernemen / cultuur & ethiek.
Doel van duurzaam internationaal ondernemen is het leren ontwikkelen van een langdurige meerjarige internationale zakenrelatie. Dit gebeurt onder andere door het inzicht krijgen van de cultuur en normen en waarden van de landen of continenten waar men wilt investeren of zaken mee wilt doen. Meer info: mail: getmultinational@academyinc.nl

Motivational Interviewing MI 
(resocialisatie trajecten, inburgeringtrajecten, verslavingszorg, uitkeringsgerechtigden)

Spiral Dynamics
(diversiteit in onderwijs, zorg, welzijn, gemeenten, politie, ministeries, ambassades)

Pedagogiek
(docentschap vs groepsdynamiek, leerlingen-, studie uitval, klassenmanagement, critical skills, SoVa)

Straatcultuur – jeugdcultuur
(omgaan met jongeren uit de jeugdcultuur, omgaan met agressief gedrag van jongeren)

Verandermanagement
(cultuurverschillen bij fusies en overnames, crisissituaties, time-management, e.d.)

Lifo®
(internationaal ondernemen, Simulatie SysteemIngrepen – SSI Gaming).


Academy Inc inspireert en begeleidt mensen en organisaties in de ontwikkeling van kritische persoonlijke vaardigheden en competenties (critical skills) alsmede interpersoonlijke effectiviteit en professionalisering. Daartoe bieden wij educatie-, en communicatie Experts en verzorgen trainingen, opleidingen, cursussen en workshops ophet gebied van leren-, persoonlijke competentie ontwikkeling, samenwerken, coaching, communicatie, bewustwording, sensitiviteit, diversiteitsmanagement, diversiteitsbeleid, jeugd-straatcultuur en intercultureel onderwijs voor interpersoonlijke, multiculturele en organisatie- ontwikkeling. Onze educatie-, en communicatie Experts assisteren u in de vorm van persoonsgerichte coaching, counseling, supervisie, multiculturele intervisie, mediation, teamcoaching, interculturele trainingen, advies en organisatiecoaching en geven zij handvatten gericht op de dagelijkse werkpraktijk in organisaties zoals overheid, zorg en welzijn en met name het onderwijs.