Van kennis naar kunde.

Academy Inc wil de meest vooraanstaande kwalitatieve leverancier zijn en blijven van experts op het gebied van trainingen, educatie, communicatie, ontwikkelingsassessment en coaching. Academy Inc beschikt over een 50-tal zeer ervaren trainingsacteurs, trainers en co trainers t.b.v business principes, ontwikkelingsassessments, leerinterventies en didactiek.

Academy Inc levert kennis, experts en coaches zowel voor onderwijs, maatschappelijke (ideële) vraagstukken als voor de commerciële instellingen en bedrijven. Onze organisatie levert hiertoe experts, communicatietrainers, trainingsacteurs, adviseurs, pedagogen, organisatiepsychologen, sociologen, antropologen, etc. in leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Onze experts inspireren en begeleiden mensen en organisaties die streven naar vitaliteit in werk en leven gericht op professionalisering als ook interpersoonlijke-, en teameffectiviteit.

Academy Inc verzorgt maatwerkprogramma’s op elke gewenste locatie. Elke medezeggenschapsraad, elke organisatie, overheid of bedrijfsleven elk schoolteam, elke schoolleider of individu heeft andere behoeften en daarom denken wij graag met u mee. Wij zetten onze expertise in om samen met u tot een oplossing te komen. De inhoud en de duur stemmen wij volledig af op uw wensen en mogelijkheden. Dat kan in de vorm van trainingen, advies, workshops, voorlichtingen, studiedagen, teamdagen, procesbegeleiding en persoonlijke begeleiding. En dat alles waar en wanneer u dat wenst. Na een telefonische of een persoonlijke intake inventariseren wij uw wensen en ontvangt u van ons een passend voorstel en een prijsopgave.


Onze expertise en trainingen zijn gericht op de onderstaande specialisaties. Academy Inc heeft daartoe specifiek lesmateriaal en trainingsmodules ontwikkeld:

Ontwikkelingsassesment: ten behoeve van het beoordelen en ontwikkelen van ondernemerscompetenties in het beroepsonderwijs. In Samenwerking met Quente.

Cursus duurzaam internationaal ondernemen / cultuur & ethiek.
Doel van duurzaam internationaal ondernemen is het leren ontwikkelen van een langdurige meerjarige internationale zakenrelatie. Dit gebeurt onder andere door het inzicht krijgen van de cultuur en normen en waarden van de landen of continenten waar men wilt investeren of zaken mee wilt doen. Meer info: mail: getmultinational@academyinc.nl

Motivational Interviewing MI 
(resocialisatie trajecten, inburgeringtrajecten, verslavingszorg, uitkeringsgerechtigden)

Spiral Dynamics
(diversiteit in onderwijs, zorg, welzijn, gemeenten, politie, ministeries, ambassades)

Pedagogiek
(docentschap vs groepsdynamiek, leerlingen-, studie uitval, klassenmanagement, critical skills, SoVa)

Straatcultuur – jeugdcultuur
(omgaan met jongeren uit de jeugdcultuur, omgaan met agressief gedrag van jongeren)

Verandermanagement
(cultuurverschillen bij fusies en overnames, crisissituaties, time-management, e.d.)

Lifo®
(internationaal ondernemen, Simulatie SysteemIngrepen – SSI Gaming).

Driehoektraining: 

Driehoektraining is een organisatie die praktische trainingen uitvoert en op maat ontwikkelt voor leerkrachten en docenten. Om deskundigheid te bevorderen onder leerkrachten en docenten geven wij trainingen op het gebied van onder andere ouderbetrokkenheid, passend onderwijs, conflicthantering, nieuwkomers en school & veiligheid. De praktische Driehoektrainingen staan geregistreerd in het Lerarenregister.
De basis van elke training is de driehoeksdynamiek tussen ouders, school en de leerling.
Website: www.driehoektraining.nl
Linkedin: Driehoektraining Educatief (video)platform


Academy Inc inspireert en begeleidt mensen en organisaties in de ontwikkeling van kritische persoonlijke vaardigheden en competenties (critical skills) alsmede interpersoonlijke effectiviteit en professionalisering. Daartoe bieden wij educatie-, en communicatie Experts en verzorgen trainingen, opleidingen, cursussen en workshops ophet gebied van leren-, persoonlijke competentie ontwikkeling, samenwerken, coaching, communicatie, bewustwording, sensitiviteit, diversiteitsmanagement, diversiteitsbeleid, jeugd-straatcultuur en intercultureel onderwijs voor interpersoonlijke, multiculturele en organisatie- ontwikkeling. Onze educatie-, en communicatie Experts assisteren u in de vorm van persoonsgerichte coaching, counseling, supervisie, multiculturele intervisie, mediation, teamcoaching, interculturele trainingen, advies en organisatiecoaching en geven zij handvatten gericht op de dagelijkse werkpraktijk in organisaties zoals overheid, zorg en welzijn en met name het onderwijs.