De VS en PA in de huisartsenzorg

Ongeveer 20 jaar geleden deden ze hun intrede in de huisartsenzorg: de verpleegkundig specialist en de physician assistant. Relatief zijn het nog jonge beroepsgroepen en in het werkveld bestaat nog veel onbekendheid over deze functies. Des te meer reden om hier iets te vertellen over deze master opgeleide professional

User Avatar

Door:Jacky Loobeek

In de huisartsenzorg is samenwerken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) een interessante manier om de continuïteit van zorg duurzaam te waarborgen.

De VS en PA behandelen allebei patiënten van jong tot oud die voor een veelvoorkomende klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts nemen de VS en PA een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze werken zelfstandig en overleggen als het nodig is met de huisarts. Daarbij hebben ze dezelfde wettelijke bevoegdheden.

De taken van de VS en PA in de huisartsenzorg lijken dus op elkaar, maar toch is er een onderscheid. De PA werkt in het medisch domein, heeft een bredere medische scholing dan een VS en ziet een breder scala aan klachten. De VS integreert medische en verpleegkundige zorg. Zij behandelt veel voorkomende klachten op het spreekuur. Met haar brede blik is de VS daarbij uitermate geschikt om als regiebehandelaar in te zetten voor een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld ouderenzorg, of palliatieve zorg. En ook voor het meer verbinden van de huisartsenzorg met de wijk. Meer dan een PA is de VS geschoold in het opzetten van kwaliteitsprojecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *