Scholingsaanbod Woningcorporaties

Scholingsaanbod voor de Woningbouwsector

Problemen zoals werkdruk, agressie en ongewenst gedrag hebben een negatieve impact op de beschikbaarheid van medewerkers. Academy INC biedt daarom trainingen aan die een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzame inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid:

Overige:

  • Gedragsverandering / Motivational interviewing
  • Omgaan met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Omgaan met mensen met verward gedrag
  • Waarheidsvinding
Algemene doelstelling waarheidsvinding:

Secretariaat : Reinout Koperdraat | E-mail:  secretariaat@academyinc.nl