Training

Agressie in het onderwijs

Miljoenen werkenden in Nederland hebben wekelijks en soms dagelijks te maken met intimidatie, agressie en zelfs met fysiek geweld.

Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals burnoutklachten en tot meer verzuim.

Agressie is een veel voorkomend thema in organisaties en vanuit de overheid is het verplicht om hiervoor een plan van aanpak te hebben.

Het onderwijspersoneel , leerkrachten en docenten hebben met regelmaat te maken met agressie. 

Gedrag roept gedrag op

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?

No alt text provided for this image

In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te vermijden, te vluchten, hetzij te vechten – in alle mogelijke verhulde of openlijk zware varianten.

No alt text provided for this image

Luister naar het fluisteren van je lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen

Inzicht in eigen gedrag

Wanneer de spanning om te snijden is, is inzicht in het eigen gedrag van groot belang.Hoe sneller en effectiever je reageert, des te effectiever escalerende situaties in goede banen geleid kunnen worden.

Leer om voorbij jouw  primaire reactie effectief gedrag in te zetten wat helpt bij agressieve situaties. Dat lukt door te trainen en te oefenen.

Van belang is om altijd in een beladen setting je eigen spanning te reguleren, zodat je vanuit een neutrale houding het gesprek in positieve zin kan beïnvloeden. 

De praktijk blijft weerbarstig. Bewustwording en het beschikken over vaardigheden is en blijft een pré. Oefening baart immers kunst. 

Diverse vormen van agressie 

• Frustratie-agressie, gericht op zichzelf of de organisatie. Frustratiegedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). 

• Instrumentele agressie, gericht op de persoon. Instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.

• Fysieke agressie: voorbeelden van fysieke agressie zijn: slaan, schoppen, spugen en bewust vernielen van spullen. Zeg nee tegen agressie. 

• Psychopathologische agressie: psychopathologische agressie kan voorkomen bij een psychische crisis, geestesziekte of als gevolg van een verslaving. Persoonlijke veiligheid is dan het allerbelangrijkste. Houd afstand en probeer op een rustige manier in gesprek te komen. Schakel hulp in en zorg voor jezelf en collega’s.

No alt text provided for this image

Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen gedrag naar anderen. Om een eenduidige lijn te trekken, qua organisatienorm en persoonlijke norm, is de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie” vormgegeven. Zo compact als het kan en zo praktisch mogelijk.

De gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”. Gedrag herkennen en erop inspelen.

No alt text provided for this image

Voor een incompany training “Zeg nee tegen agressie”, neem gerust contact met ons op.

Zie

Maar liefst 74% van de zorgprofessionals heeft te maken met agressie en ongewenst gedrag!

Hoe ga je om met verschillende vormen van agressie, wanneer er sprake is van emotie of grensoverschrijdend gedrag? Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen en tijdig te begrenzen.

Download de gedragsmatrix: Zeg nee tegen agressie

Planning:

Bij een InCompany training wordt de datum en tijd in overleg gepland. Deze InCompany training wordt uitgevoerd zowel in de ochtend als in de middag of desgewenst in de avond E-mail: planning@dai-artsen.nl

Kosten InCompany: € 1.250,00. Dit is inclusief, trainer en co-trainer , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding € 0.25 per km. Het maximaal aantal deelnemers is 9.
Voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via planning@dai-artsen.nl

De problematiek in een achterstandswijk is gevarieerd en uitdagend en vraagt meer dan doorsnee huisartsenzorg.
Patiënten in achterstandswijken komen vaker op het spreekuur. Ze hebben meer problemen, vaak in alle vier domeinen: lichamelijk, psychisch, maatschappelijk en sociaal. Alleen het lichamelijke aanpakken helpt niet. Je moet boven tafel krijgen wat er nog meer speelt.

Brochure

Download de brochure “Zeg nee tegen agressie”

1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan veeleisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond. Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patient relatie.

Intakeformulier

“Zeg nee tegen agressie”

We willen graag werken met situaties uit jouw eigen praktijk. Door het onderstaande formulier in te vullen kunnen wij hierover inzicht krijgen.
Download het intake formulier en stuur het naar:
secretariaat@academyinc.nl

Training

Conflicthantering, & Interculturele Communicatie

Waarom deze training?

Voor een goede samenwerking met patiënt is het ook belangrijk om voorlichting te geven, prioriteiten te stellen en soms als coach te fungeren. Hierbij hoort het correct gebruiken van handelen vanuit jouw eigenheid door het stellen van grenzen . Dit wordt vaak lastig wanneer er veel emoties in het spel zijn.

Wanneer er namelijk emoties in het spel zijn (en vaak zijn deze in het spel bij moeizame interacties) dan is het niet meer mogelijk om het consult goed voort te zetten voordat deze emoties zijn herkent en erkent. Dit vraagt van de arts ook inzicht in zijn eigen emoties.
Deze nascholing gaat hier dieper op in en vergroot hiermee de mogelijkheid om eigen emoties te parkeren om er zo beter voor de patiënt te zijn.
Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan consulten met conflict (boosheid, agressie of eisen). Je krijgt praktische handvaten en er wordt geoefend.
Tijdens deze training wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden.
Na deze training krijg je inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan een prettig en veilig contact tussen zorgverleners en hun cliënten.
Door meer aandacht te hebben voor de wisselwerking en overdracht van arts-patiënt en het onderkennen van negatieve reacties die een patiënt bij je oproept is het mogelijk om effectiever om te gaan met moeilijke consulten. Dat betekent betere communicatie, leukere consulten en meer energie over de hele dag!

Doelstelling en resultaat : Conflicthantering:

Herkennen van emoties, conflicten en de verschillende vormen van agressie. Emoties en spanning reguleren en daardoor sterker in je schoenen staan. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren. Kennis van en inzicht in de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”. Professioneel, positief én effectief kunnen communiceren met patiënten, uitgaand van normen en waarden van jezelf, jouw team én de organisatie

Interculturele verbinding : Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie. Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie. Hierna bent u in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met cliënten.

Persoonlijke en praktijkgerichte aanpak

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observatie, ervaringen en in het laatste dagdeel kunt u uitgebreid oefenen met de trainingsacteur. Dit alles is gebaseerd op een gedegen methodisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.
Zeg nee tegen agressie

Tweedaagse opleiding

Train de Trainer “Zeg nee tegen agressie”

Doelstelling van deze opleiding is om de medewerker / deelnemer zelfstandig de training “Zeg nee tegen agressie” te kunnen verzorgen. “Zeg nee tegen agressie” is tevens een geaccrediteerde scholing en wordt door ervaren trainers vanuit Academy Inc verzorgd. In deze tweedaagse training “Train de Trainer” werken we onder andere aan je persoonlijke stijl als trainer. Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten tijdens de training. Trainen met plezier en zelfvertrouwen.

Training

De Blije Dokter

Bijna 40 procent van de zorgverleners overweegt om de zorgorganisatie of zelfs de -sector te verlaten. Ongeveer 10 procent is dit daadwerkelijk van plan. Dit hangt samen met toegenomen druk op de mentale en fysieke gezondheid van zorgmedewerkers zelf. Dit blijkt uit de Monitor Gezond werken in de zorg 2022. De Blije Dokter zorgt met talloze praktijkvoorbeelden, testen, praktische oefeningen en oplaadtips, dat je zowel op het werk als thuis in balans blijft.