Versterk de Huisartsenzorg: Huisarts als een sterke basis

De huisartsenzorg in achterstandswijken kent een unieke complexiteit door een samenspel van sociale, economische en medische factoren die de zorg uitdagender maken. Mensen in deze wijken hebben vaak te maken met een lager inkomen, lagere opleidingsniveaus en minder toegang tot middelen die hun gezondheid kunnen verbeteren. Dit leidt tot slechtere gezondheid en meer medische problemen.

Uitdagingen in de Achterstandswijken

Sociale en Economische Factoren:

 • Lagere inkomens en opleidingsniveaus
 • Minder toegang tot gezondheidsbevorderende middelen
 • Stress en mentale gezondheidsproblemen door werkloosheid en armoede
 • Fysieke aandoeningen gerelateerd aan een lagere levensstandaard

Medische Uitdagingen:

 • Hogere prevalentie van chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, en astma
 • Complexe en langdurige zorg nodig voor deze aandoeningen
 • Psychische aandoeningen die vaak niet goed gediagnosticeerd of behandeld worden door stigmatisering en gebrek aan middelen
 • Lagere mate van preventieve zorg
 • Taalbarrières en diverse gezondheidsopvattingen en tradities die de benadering en acceptatie van zorg beïnvloeden

Maatregelen om de Huisartsenzorg te Verbeteren

Ondersteuning voor Huisartsen:

 • Betere bekostiging
 • Positioneren van gezonde wijkaanpak buiten de zorg en in de wijk, in samenwerking met en in aansluiting op de eerstelijnszorg
 • Meer praktijkondersteuners

Cultuursensitief Werken:

 • Inzet van tolken en culturele bemiddelaars
 • Scholing en training voor zorgverleners in cultuursensitieve zorg

Investeringen in Lokale Gezondheidsvoorzieningen:

Versterk de huisartsenzorg om deze als een solide basis te laten functioneren in achterstandswijken. Dit vereist een gezamenlijke inspanning en gerichte aanpak om de gezondheid van de bewoners in deze wijken te verbeteren.


Rubik Nazarian, Initiatiefnemer van het landelijke netwerk van DAI-artsen en trainer bij Academy INC. Samen met een team van 15 ervaren trainers, huisartsen en psychologen verzorgen we geaccrediteerde en praktische scholingen in de zorg, het onderwijs en gemeenten.