Omgangsvormen in de Bouwsector: Ongewenst gedrag en sociale veiligheid in de Bouw

Omgangsvormen zijn in de bouwsector een belangrijk thema. Uit de enquête, die door FNV deze zomer onder leden is uitgezet, blijkt dat voor ongeveer een kwart van de bevraagde mensen de omgangsvormen een reden zijn om van baan én zelfs van sector te veranderen. Vooral jongeren ervaren het werkklimaat als onveiliger dan ouderen.

Onderzoek in de Bouwsector

Naar aanleiding van cijfers van Volandis aan het begin van dit jaar, is ook in de bouwsector de discussie gestart over ongewenst gedrag en het creëren van een sociaal veilig klimaat op de werkvloer. Samen met Peter Mekers, een actief FNV-kaderlid uit onze sector, wilden we van onze leden weten hoe zij over dit onderwerp denken.

Uitkomsten van het Onderzoek

Naast de hierboven genoemde bevindingen, toont ons onderzoek het volgende aan:

  • Voorlichting over sociale veiligheid: Hoewel deze voorlichting verplicht is, vindt deze bij tweederde van de bedrijven niet plaats.
  • Pesten en intimidatie: Werknemers hebben vooral last van pesten en intimidatie, en in mindere mate van discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. 88% van de respondenten ervaart hiervan negatieve gevolgen, zoals stress en verminderde prestaties.
    • Vrouwen ervaren vaker pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.
    • 48% van de respondenten geeft aan dat de leidinggevende de dader is.
  • Grensoverschrijdend gedrag: Dit wordt vooral veroorzaakt door leidinggevenden en collega’s. 79% van de respondenten voelt zich niet ondersteund door de organisatie.

Deze resultaten onderstrepen het belang van aandacht voor omgangsvormen en sociale veiligheid in de bouwsector. Het is cruciaal dat bedrijven actief werken aan het verbeteren van het werkklimaat om de veiligheid en welzijn van hun werknemers te waarborgen.