Artsen worden regelmatig geconfronteerd met (verbale) agressie of ongewenst gedrag van patiënten of hun familieleden en vrienden. In dit nummer hebben we vier artsen gevraagd naar hun ervaringen: hoe vaak worden zij geconfronteerd met agressie, zijn ze hierop voorbereid en hoe gaan ze ermee om?

Hoewel de frequentie van agressieve incidenten per specialisme verschilt, hebben verslavingsarts Tim van Grinsven, arts VG Danielle Peet, SEH-arts Domenique Zaunbrecher en aios huisartsgeneeskunde Reinier Spillenaar Bilgen allemaal wel eens met agressie te maken gehad. Peet benadrukt het belang van het leren omgaan met agressie in haar vak. “Als dit niet wordt aangeleerd tijdens de opleiding of niet wordt aangeboden door de werkgever, raad ik aan om zelf cursussen te volgen.”

Van Grinsven wijst erop dat hoewel het niet prettig is als de familie of een patiënt agressief wordt, hij meestal begrijpt waar de emoties vandaan komen. “Hierdoor is het minder intimiderend. Ik ben echter heel duidelijk over de grenzen, die ook zijn vastgelegd in ons protocol en aan de patiënten worden gecommuniceerd.”

Werkdruk is ook een onderwerp in het nieuwe LAD-magazine. We belichten de zestien spoedeisende hulp artsen van het ziekenhuis St. Jansdal, die merkten dat de werkdruk op hun afdeling na de coronacrisis onverminderd hoog bleef. Ze hebben zich aangemeld voor het project “Gezond en veilig werken” van de LAD. Hoewel de werkdruk nog steeds hoog is, ervaren zij nu meer ruimte.

Daarnaast hebben we een interview met arts en aios bedrijfsgeneeskunde Marieke van den Heuvel, die recentelijk bestuurslid is geworden bij de LAD. We vroegen vier artsen hoe zij omgaan met de ‘veelurencultuur’, en Pim den Boon deelt zijn ervaringen als promoLvendus.