De laatste jaren heeft Nederland een grote toestroom van vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Oekraïne, Syrië, Afghanistan en Eritrea ervaren. Velen van hen zijn mogelijk hierheen geleid door valse beloften van mensensmokkelaars of door informatie die ze onderweg hebben gekregen via sociale media of telefoon. Deze vluchtelingen worden momenteel op diverse plekken in Nederland opgevangen, waaronder Asielzoekerscentra (AZC’s) en locaties beheerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).