Een op de zes consulten wordt door huisartsen als uitdagend ervaren. Dit betreft vaak moeizame interacties tussen arts en patiënt, zoals eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond. Deze consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patiëntrelatie.

Huisartsen in Achterstandswijken

Huisartsen in achterstandswijken ervaren structurele overbelasting. Voor mensen met een laag inkomen in deze wijken is de huisarts van cruciaal belang. Huisartsenzorg is gratis voor de patiënt en de huisarts is gemakkelijk bereikbaar.

Academy Inc.

Academy Inc., een scholingsbureau gelieerd aan het landelijk platform van DAI Artsen, biedt geaccrediteerde scholing op het gebied van duurzame inzetbaarheid en communicatie. Het aanbod is kwalitatief hoogstaand en praktijkgericht, met maatwerk als uitgangspunt. Alle scholingen van Academy Inc. zijn geaccrediteerd voor huisartsen.

Scholingsaanbod

Gedragsverandering: Heb je weleens meegemaakt dat jouw patiënten iets heel anders doen dan wat je zo duidelijk had uitgelegd? Merk je dat het soms lastig is om jouw patiënten in beweging te krijgen om hun gedrag te veranderen? Het kan zijn dat jouw patiënten vaak ‘blijven hangen’ in hun ambivalentie.

Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid: Laaggeletterden maken frequenter gebruik van huisartsen en medisch specialisten, raadplegen vaker een fysiotherapeut, worden vaker opgenomen in het ziekenhuis en blijven daar ook langer. De nascholing behandelt lastige consulten, omgaan met emoties, gedragsverandering en interculturele communicatie. Theorie, oefeningen en casuïstiekbesprekingen wisselen elkaar af.

Omgaan met Uitdagende Patiënten – LVB: Ongeveer 6% van de Nederlanders heeft een lichte verstandelijke beperking of is zwakbegaafd. Hun reacties kunnen soms anders zijn, wat het lastig kan maken om adequaat te reageren en elkaar goed te begrijpen. Met name in achterstandswijken komen zorgverleners vaker in contact met patiënten met een lichte verstandelijke beperking, al dan niet gediagnosticeerd.

Interculturele Communicatie: Deze training biedt bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, inzicht in het effect van cultuurverschillen op communicatie en interactie, en zes cultuursleutels.

Training op Maat

Afhankelijk van de behoeften van de praktijk wordt de scholing afgestemd op de wensen en behoeften.

Voorafgaand aan de scholing wordt er een intake gedaan met betrekking tot de leerdoelen van de deelnemers. Deze praktische scholing wordt op maat aangeboden aan huisartsenpraktijken en uitgevoerd door trainers en co-trainers met een trainingsacteursachtergrond.

Praktische Informatie

  • Duur: 1 dagdeel (4 uur)
  • Groepsgrootte: Maximaal 9 personen
  • Kosten: €1350 tot en met 9 deelnemers, inclusief digitaal trainingsmateriaal, invoeren van accreditatiepunten, en deelnamecertificaat. Voor groepen groter dan 9 personen wordt €99 per extra persoon in rekening gebracht.

Voor meer informatie, e-mail: secretariaat@academyinc.nl.