Interculturele bewustwording

Introductie
In de afgelopen decennia heeft onze samenleving een sterk multicultureel karakter gekregen. Intercultureel contact is niet meer iets van ver weg maar van de dagelijkse praktijk dichtbij huis. Dit is een grote verandering die zeer verschillend ervaren wordt. ?De essentiële vraag die daarom in deze workshop beantwoord wordt is ‘Wat brengt diversiteit teweeg in bijvoorbeeld de samenwerking tussen medewerkers, de organisatie, het onderwijs of specifiek in de interculturele interactie?’ Deze interculturele bewustwording is de basis voor u om zelf te bepalen hoe u met deze verandering c.q. de culturele diversiteit om wilt gaan. Oftewel een boeiende en interactieve workshop om meer inzicht, bewustwording en visie te krijgen op het gebied van diversiteit.

Doelstelling en resultaat:

  • Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie.
  • Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie
  • Persoonlijke visievorming op het omgaan met culturele diversiteit en de verandering er naar toe.
  • Inspiratie en motivatie (draagvlak) voor diversiteitsmanagement

Voor wie?
Voor alle medewerkers van de organisatie

Programma en Inhoud
De volgende items worden geadresseerd:

  • bespreekbaar maken ‘Luisteren naar wat er is’
  • bewustwording ‘Hoe denk ik over diversiteit’
  • inzicht ‘Aha beleving’
  • visievorming ‘Wat is mijn visie op diversiteit’
  • inspiratie ‘Wat wil ik met culturele diversiteit en de verandering er naar toe’

Vorm
Deze interactieve workshop kent een persoons- en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met situaties uit de alledaagse praktijk die met afwisselende werkvormen naar het ‘hier en nu’ worden gehaald. Daarmee ontstaat bij de deelnemer gevoel en inzicht in hoe hij/zij handelt in reactie op een situatie en gedrag van de ander. De interactieve werkvormen bestaan o.a. uit dilemma”s, buurmanoefeningen, reflectieopdrachten, dilemma”s, video–observatie-zelfanalyse en ‘belevend ervaren’. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch en empirisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Planning
Deze workshop wordt afgestemd op de context van de organisatie en de ervaringen van de medewerkers. Met een tweetal medewerkers wordt vooraf een interview-/intakegesprek gehouden om de workshop zo goed mogelijk af te stemmen op de deelnemers. Afhankelijk van de doelstellingen duurt de workshop tussen de 1 en 3 uur.